Pluto logo
Kathrin Herfurth-Selinder och Sven-Erik Selinder

Ett samspel som påverkar resultatet

Redan från starten 1992 hade vi idén att reklam som gör skillnad bygger på kunskap om mottagaren. Vill vi bli hörda måste vi lära oss lyssna och förstå. Och i en värld som allt mer påverkas av företagens agerande i hållbarhetsfrågor (CSR) och styrs av sociala strömningar i digitala medier, är det mer sant än någonsin.

Tillsammans med våra kunder bygger vi effektiva system för kommunikation människa till människa. Oavsett om det är en snabbrörlig produkt med en relativt enkel köpprocess eller en mer komplex tjänst på en genomreglerad marknad.

Nya sätt att göra affärer

Life Science är ett bra exempel på en bransch där det i hög grad handlar om förtroendeskapande och relationsbyggande aktiviteter. Att hitta nya sätt att göra affärer.

Vi har under många år arbetat med medicinteknik och där förståelsen för våra kunders kunder och de ekosystem som de verkar i är nödvändiga för att maximera utfallet av investeringen i marknadskommunikation.

Närvaro som gör skillnad

Ett annat område är dagligvaru- och detaljhandel. Köpbesluten påverkas allt mer av internet och sociala medier, men fortfarande bestämmer sig de flesta konsumenter först i butiken. Här krävs ett integrerat arbetssätt med en mix av relationsbyggande aktiviteter, digitala upplevelser och aktiv butiksnärvaro.

Genom vårt arbete med mat, sport, byggvaror, vitvaror, men även apoteksvaror både nationellt och internationellt, har vi skaffat oss stor erfarenhet av att arbeta med integrerad kommunikation och skapa säljande närvaro där det gör skillnad.

När ”reklamen” inte är lösningen

Men för oss handlar det också om att våga tänka utanför konventioner och ramar. Reklam kan vara så mycket mer än det vi kanske tänker på som just reklam. Ett bra exempel var när vi fick i uppdrag att öka mjölkdrickandet i skolan. Resultatet var inga tjusiga kampanjer, utan ett smartare serveringssystem som höll mjölken kall och god. Och dessutom var en aktiv reklampelare… Eller när vi bakvägen hjälpte en lastbilstillverkare lansera ny teknik i lastbilen…

Resurser med nordiskt fokus

Vi som står bakom Pluto är Kathrin Herfurth-Selinder och Sven-Erik Selinder. Vi startade företaget 1992 och har genom åren samarbetat med kunder i de flesta branscher, både nationellt och internationellt. Idag är vi en utpräglad nätverksbyrå med kollegor i Karlstad, Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.

Rätt kompetens och dynamik

Beroende på uppdrag sätter vi samman arbetsgrupper med lämplig kompetens, men även Advisory Boards, dvs. kompetensgrupper som snabbt kan ge dig värdefulla insikter inom ett visst område, en ny bransch, ett nytt produktområde osv.