Pluto logo

Pluto_webb_skruva_upp_effekten_v3

Relationsinriktad kommunikation

Bra relationer bygger alltid på lyhördhet och intresse för mottagaren. Ditt varumärke kan spela en avgörande roll i köpvalet, men det kan även aktivt skapa nya säljleads och öppna helt nya möjligheter att göra affärer. Lägg därför lite tid och resurser på att lära känna dina kunder bättre och se till att innehållet i dina marknadsaktiviteter och kommunikation berättar din historia på rätt sätt.

Med relationsinriktad kommunikation växer ditt varumärkes betydelse snabbare och dina aktiviteter genererar fler potentiella kunder per investerad marknadsföringskrona.

Brand Orientation Insight™

På Pluto arbetar vi integrerat med koncept, story, design och aktiviteter på mottagarens villkor. För att snabbt orientera oss bygger vårt arbetssätt på en inledande workshop som ger svar på:

  • Vad är varumärket och vad ger framgång?
  • Hur blir varumärket levande och ökar försäljningen?

Tillsammans definierar vi ditt varumärke, får insikt i dess historia, nuläge, hur ni och era kunder ser på det och vad som gör det ännu mer framgångsrikt. Gemensamt beskriver vi varumärkets värdegrund och möjliggör en samsyn om hur ni tillsammans lever varumärket.

Mottagaren i Centrum Analys™

Behövs det, hjälper vi dig ta fram ytterligare information om vad som krävs för att få en bra plattform för ditt varumärke och nå det resultat du önskar. I över 20 har vi arbetat med det som idag kallas för planning.

Vårt analysverktyg Mottagaren i Centrum Analys (MICA™) hjälper dig snabbt få fram relevant kunskap om målgrupper, strömningar och tänkbara förändringsscenarior på marknaden. Underlag som är värdefull både i det strategiska och kreativa arbetet.